Vad vi gör

i vår copy shop

Copywriting

Översättning

Redigering

Rådgivning

Några ord om oss

The Last Word är en flerspråkig copyshop som hittar precis rätt ord för att förmedla det du vill berätta för världen. På svenska eller på engelska. Och andra språk. Från pressmeddelanden till tal, webbsidestoff och formella föredrag – vi formulerar ditt uttryck. Vi har ett nära samarbete med våra samhällsengagerade kunder – företag, institutioner och ideella organisationer. Vanligtvis utbyter vi idéer tillsammans med kunden för att hitta rätt infallsvinkel till kommunikationen innan vi förskansar oss bakom tangentborden. Vid behov drar vi nytta av vårt nätverk av skribenter och översättare i hela Europa och USA. Under årens lopp har vi haft kunder från alla tänkbara branschområden, från Ericsson till Greenpeace. Vi är även fackresurs åt annonsbyråer och PR-företag.

Ordmagi

Copywriting är inget för småbarn. Det är en lära i sig, närmast en konstform. Det kräver en naturlig fallenhet för kreativt språkbruk och förmågan att fånga inspirationens flyktiga glimtar och förvandla dem till precis rätt formulering för uppdraget.

Read More

Professionalitet

Kvalitetskunder kräver kvalitetscopy. Och det är vad vi sysslar med. Ingenting lämnar vårt arbetsbord utan att grundligt granskas av minst två fackkunniga copywriters. Det kanske låter kinkigt. Vi tycker inte det. Enastående resultat kräver omsorgsfullt arbete.

Read More

Evig ungdom

Den största utmaningen inom effektiv kommunikation är att få rätt budskap att nå fram, oavsett kanal. Sedan 1992 har vi handskats med just denna problemställning, och besitter betydande kompetens på området – som man skulle kunna vänta sig.

Read More

Kontakta oss

Vi väntar